Tuesday, 04/08/2020 - 23:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lê Văn Tám

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh  
đào
tạo
Chức
vụ
Nhiệm vụ được giao Công
tác
kiêm
nghiệm
KQ kiểm tra của PGD Đạt
GV dạy
 giỏi cấp tỉnh
năm  hoc gần nhất
Năm vào ngành Số năm công tác Hợp đồng Thời gian nghỉ chế độ Địa chỉ nhà riêng- số nhà -
đường phố -
 phường…
SĐT Ghi chú
  Thời điểm gần nhất Xếp loại
  Tên lớp Số HS Điểm trường
1 Ngô Thị Thanh Nga 24/4/1965 1965 ĐH H.trưởng 33 1239 Trường chính BTCB       1984 31     SN 121- Ngô Quyền- Kim Tân 0977091379  
2 Nguyễn Thị Tâm 14/4/1962 1962 ĐH P.HT 33 1239 Trường chính CTHĐT       1980 35     SN 141- Minh Khai- Phố Mới 01684237350  
3 Nguyễn Thị Thu  Hương 03/8/1980 1980 ĐH P.HT 33 1239 Trường chính PBTCB       2002 13     SN 027- Phan Đình Phùng- PM 0967981234  
4 Nhữ Thị Phương Đào 16/6/1980 1980 ĐH TPTĐ 33 1239 Trường chính         1999 16     SN 081-Nhạc Sơn-Duyên Hải 0917189186  
5 Nguyễn Thị Nhọng 23/4/1972 1972 ĐH GV 1A1 40 Trường chính PCTCĐ 2013 T   1992 23     SN 059B-Quang Minh-Kim Tân 01663992247  
6 Đới Thị Lợi 05/1/1979 1979 ĐH GV 1A2 40 Trường chính   2013 K   1999 16     SN 025-Bà Triệu-Kim Tân 0968006198  
7 Nguyễn Thị Hiền 28/10/1964 1964 ĐH GV 1A3 39 Trường chính         1992 23     SN 174- Mường Than- Kim Tân 01692483957  
8 Phạm Thị Thúy Hằng 12/11/1967 1967 ĐH GV 1A4 40 Trường chính   2013 T   1987 28     SN 241-Lê Đại Hành-Kim Tân 0977837312  
9 Phạm Thị Sơn Lâm 18/8/1974 5/27/1905 ĐH GV 1A5 41 Trường chính TPCM 2014 T 2013-2014 1995 20     SN 042-Yết Kiêu-Kim Tân 0988797034  
10 Vũ Thị  Xuân 11/8/1979 1979 ĐH GV 1A6 40 Trường chính TTCM 2014 T 2013-2014 2000 15     SN 011-D1-Kim Tân 0982471091  
11 Trần Tuyết Mai 12/09/1977 1977 ĐH GV 2A1 38 Trường chính         1995 20     Tổ 22A-Duyên Hải-Lào Cai 0986819289  
12 Hoàng Thị Huấn 03/10/1977 1977 ĐH GV 2A2 39 Trường chính TPCM 2014 K   1998 17     Đường N2-Tổ 26-Bắc Cường 01649803287  
13 Nguyễn Thị Luận 27/6/1974 1974 ĐH GV 2A3 37 Trường chính   2011 T   1994 21     SN 035-Trần Nhật Duật-Kim Tân 0988490900  
14 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/2/1977 1977 ĐH GV 2A4 37 Trường chính PTPC 2013 T   1998 17     SN 006-Vạn Hoa-Kim Tân 01684306768  
15 Đặng Thị Nhẫn 10/8/1965 1965 TC GV 2A5 38 Trường chính   2011 K   1985 30     SN 159-Quy Hoá-Kim Tân 01687768566  
16 Đinh Hồng Nhung 23/11/1973 1973 ĐH GV 2A6 38 Trường chính TTCM 2012 T   1995 20     Tổ 16-Pom Hán-Lào Cai 01674772037  
17 Nguyễn Thị Thu 19/4/1979 1979 ĐH GV 3A1 40 Trường chính         2000 15     Đường An Dương Vương-Cốc Lếu 01253325467  
18 Trần Thị Sen 10/2/1979 1979 ĐH GV 3A2 40 Trường chính TTCM 2014 T 2013-2014 1996 19     SN 092-Lê Lai-Kim Tân 01686632972  
19 Lê Thị Lan 25/1/1966 1966 ĐH GV 3A3 40 Trường chính   2014 T   1986 29     SN 056-Hoàng Quy-Bắc Cường 01697114474  
20 Bùi Thị Kim Dung  21/9/1969 1969 ĐH GV 3A4 41 Trường chính TPCM 2014 K   1990 25     SN 070-Điện Biên-Duyên Hải 01698115864  
21 Trần Thị Vân Anh 28/9/1978 1978 ĐH GV 3A5 40 Trường chính TKHĐ 2014 T 2013-2014 2001 14     Đường E17-Tổ 4-Bắc Cường 0988077222  
22 Lê Thị Mùi 11/4/1973 1973 ĐH GV 3A6 40 Trường chính CTCĐ 2012 T   1995 20     Đ L2-Tổ 15-Bắc Lệnh 0964345287  
23 Nguyễn Thúy Nga 18/8/1961 1961 ĐH GV 3A7 40 Trường chính   2014 T   1984 31     SN 117- Mường Than- Kim Tân 0917796126  
24 Nguyễn Thị Thanh Tâm 03/3/1977 1977 ĐH GV 4A1 38 Trường chính   2012 K   1995 20     SN 036-Phan Chu Trinh-Cốc Lếu 0915178189  
25 Lê Thanh Hải 24/1/1980 1980 ĐH GV 4A2 37 Trường chính TTCM 2011 K   2002 13     SN 054-N1-Bắc Cường 0969741260  
26 Lê Thị Ninh 20/9/1976 1976 ĐH GV 4A3 36 Trường chính   2013 T   1994 21     SN 007-Đào Duy Từ-Kim Tân 0979360586  
27 Bùi Thị Lương Duyên 10/7/1976 1976 ĐH GV 4A4 38 Trường chính TPCM 2014 T   1995 20     Lô 13-Đại lộ Trần Hưng Đạo-BC 0983268404  
28 Lê Thị Linh 26/6/1972 1972 ĐH GV 4A5 39 Trường chính CUV       1998 17     SN 025-Đặng Trần Côn-Cốc Lếu 0947954654  
29 Hoàng Thị Hải Âu 19/10/1970 1970 ĐH GV 4A6 37 Trường chính   2012 T   1991 24     SN 062-Hồng Sơn-Vạn Hòa 0982069507  
30 Nguyễn Thị Kim Phượng 13/9/1961 1961 TC GV 4A7 35 Trường chính   2014 T   1980 35     SN 077-Mường Than-Kim Tân 0986317996  
31 Đào Thị Thu Hiền  20/9/1980 1980 ĐH GV 5A1 34 Trường chính         2003 12     Tổ 28-Bắc Cường 0947452903  
32 Nguyễn Thị Hoàn 31/10/1976 1976 ĐH GV 5A2 33 Trường chính CUV 2012 T   1998 17     SN 344-Nhạc Sơn-Kim Tân 0974841550  
33 Phạm Thị Thúy Nga 18/10/1970 1970 ĐH GV 5A3 35 Trường chính TTCM 2014 T 2013-2014 1991 24     SN 280-Xuân Diệu-Kim Tân 0977835332  
34 Đỗ Thụy Kim 12/12/1978 1978 GV 5A4 31 Trường chính         1998 17     SN 066-Trần Nhật Duật-Kim Tân 0912814727  
35 Nguyễn Thị Phương 02/9/1971 1971 ĐH GV 5A5 33 Trường chính   2014 T   1994 21     SN 223-Hoàng Quy-Bắc Cường 0968088906  
36 Vũ Thị Thường 24/10/1977 1977 ĐH GV 5A6 34 Trường chính TPCM 2013 T   1995 20     Tổ 4-Bắc Cường 0987297775  
37 Trần Thị Nhung 5/1/1977 1977 ĐH GV 5A7 31 Trường chính   2014 T   1997 18     SN 105-Đăng Châu-Duyên Hải 01664047577  
38 Đỗ Thị Hồng Thanh 11/9/1963 1963 ĐH GV DT   Trường chính         1982 33     SN 436-Ngô Quyền-Kim Tân 0976777997  
39 Đặng Thị Toan 25/12/1960 1960 TC GV DT   Trường chính         1978 37     SN 284-Ngô Quyền-Kim Tân 01687921098  
40 Quách Thị Tỵ 15/4/1965 1965 ĐH GV DT   Trường chính   2014 K   1987 28     SN 069-Mường Than-Kim Tân 01692314476  
41 Nguyễn Thị Tự 25/12/1965 1965 TC GV DT   Trường chính   2011 K   1986 29     SN 012-Hàm Nghi-Kim Tân 0984223234  
42 Lê Thị Phương Lan 15/11/1960 1960 TC GV DT   Trường chính   2012 K   1980 35     SN 091-Nguyễn Du-Kim Tân 01688063577  
43 Sần Hồng Hóa 02/5/1965 1965 TC GV DT   Trường chính TV+TB       1983 32     SN 033-Lê Đại Hành-Kim Tân 0918888165  
44 Mai Thị Mười 17/10/1977 1977 ĐH GV DT   Trường chính         1996 19     SN 005-Ngõ Tuệ Tĩnh-Kim Tân 0962121659  
45 Bùi Thị Hồng Huệ 02/11/1978 1978 ĐH GV DT   Trường chính         2000 15     SN 008-Mường Than-Kim Tân 0972738598  
46 Vương Hồng Cương 18/5/1983 1983 ĐH GV Dạy TD   Trường chính   2014 T 2013-2014 2004 11     SN 023-Nguyễn Viết Xuân-PM 0944495550  
47 Trần Quang Thái 06/6/1987 1987 ĐH GV Dạy TD   Trường chính         2011 4     Tạm trú: SN 070-Mường Than-KT 0962124002  
48 Doãn Mạnh Hưng 27/6/1987 1987 ĐH GV Dạy MT   Trường chính         2011 4     Tạm trú: SN 070-Mường Than-KT 0987748338  
49 Phạm Thị Thanh Xuân 15/2/1983 5-Jun ĐH GV Dạy TH   Trường chính   2014 T 2013-2014 2009 6     SN 132-Ngô Quyền-Kim Tân 0985333445  
50 Lê Thúy Thảo 20/3/1978 5/31/1905 ĐH GV Dạy ÂN   Trường chính   2012 T   1999 16     C10-Soi Tiền-Tổ 35-Kim Tân 0976612965  
51 Nguyễn Thị Diễm Hương 17/11/1978 5/31/1905 ĐH GV Dạy TA   Trường chính TTCM       2000 15     Tổ 8A-Nam Cường-Lào Cai 0979774198  
52 Phạm Thu Hoài 10/1/1979 1979 ĐH GV Dạy TA   Trường chính         2001 14     SN 017-Bế Văn Đàn-Kim Tân 0915652986  
53 Nguyễn Thị  Hạnh 15/8/1980 1980 ĐH GV Dạy TA   Trường chính   2012 T   2002 13     Sơn Mãn-Vạn Hòa-Lào Cai 01692520648  
54 Lê Thị Xuyên 19/09/1977   ĐH NV KT   Trường chính TTVP       1993 22     SN 070-Tuệ Tĩnh-Kim Tân 01252153886  
55 Lê Thị Diện 18/1/1964   TC NV HC   Trường chính         1986 29     SN 096-Trần Nhật Duật-Kim Tân 0918820089  
                                       

Nguồn: levantam.elc.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 10
Tháng 08 : 26
Năm 2020 : 12.574